• Every Pet Deserves

  Celebrity Care

 • Qualified Personal Care

  For Your Pets

 • blank

  Every Pet Deserves

  Celebrity Care

Regulamin sklepu

 1. Właściciele zwierząt mają obowiązek sprawowania nad nimi kontroli lub prowadzenia ich na smyczy na terenie sklepu. Psy agresywne powinny przebywać w kagańcu, dla bezpieczeństwa personelu a także innych klientów, czy ich pupili.
 2. Właściciel odpowiada za swoje zwierzę i za straty oraz zniszczenia, które owo zwierzę wyrządzi. Sklep ma prawo rościć sobie rekompensatę pieniężną za wyrządzone straty.
 3. Klient ma obowiązek sprawowania stałej opieki nad nieletnimi przebywającymi pod jego nadzorem. Klient odpowiada za straty, oraz zniszczenia wyrządzone przez nieletnich, a sklep ma prawo rościć sobie rekompensatę pieniężną za wyrządzone straty.
 4. Istnieje absolutny zakaz pozostawiania dzieci bez opieki na terenie sklepu. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dzieci znajdujące się na terenie sklepu bez opiekuna. Personel nie sprawuje nad nimi jakiejkolwiek opieki.
 5. Klient oraz nieletni przebywający pod jego nadzorem mają obowiązek dostosować się do zaleceń personelu dotyczących zachowania w obecności żywych zwierząt przez wzgląd na ich dobro i bezpieczeństwo.
 6. Towar znajdujący się na sklepie jest własnością sklepu, do momentu zakupu przez klienta. Co za tym idzie nie wolno używać towaru nie zakupionego w sposób narażający go na zniszczenie (np. bawić się zabawkami lub dawać ich do zabawy psom, jeść przekąsek itp.). Wyjątek stanowi towar, do którego zakupu niezbędne jest jego przymierzenie.
 7. Sklep nie przyjmuje zwrotów. Wychodząc frontem do klienta udzielona jest możliwość wymiany przy okazaniu paragonu, a także towaru w stanie nienaruszonym w oryginalnym opakowaniu/ z metką. Czas na dokonanie takiej wymiany wynosi do 14 dni. Wymiany można dokonać jednorazowo, sklep ma prawo odmówić wymiany towaru więcej niż raz.
 8. Sprzedawca rości sobie prawo do odmowy sprzedaży żywych zwierząt jeśli uzna, że warunki hodowli w nowym miejscu są niehumanitarne lub nieodpowiednie (tj. np. ryby do kuli lub zbyt małego zbiornika, gryzonie i zajęczaki do za małej klatki itd.) .
 9. Sklep nie sprzedaje zwierząt osobom poniżej osiemnastego roku życia, o ile te nie dokonują zakupu w obecności opiekuna prawnego.
 10. Sklep nie sprzedaje zwierząt osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Sprzedawca rości sobie prawo do odmowy sprzedaży zwierzęcia jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości do stanu nabywcy. 
 11. Sprzedawca ma prawo poprosić o okazanie dowodu tożsamości , by potwierdzić wiek nabywcy jeśli ma co do niego jakiekolwiek wątpliwości.
 12. Obsługa ma prawo wyprosić klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i odmówić obsługi , jeśli uzna to za stosowne.
 13. Na terenie sklepu obowiązuje zakaz jedzenia i picia .
 14. Decyzja o wejściu na teren sklepu jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.