1. Rezerwacja wizyt odbywa się telefonicznie lub osobiście .
 2. Dzień przed wizytą salon wysyła wiadomość SMS z przypomnieniem o wizycie. Konieczne jest potwierdzenie wizyty zgodnie z informacją w wiadomości SMS , w przeciwnym wypadku zostaje ona anulowana.
 3. Groomer ma prawo odmówić wykonania usługi jeśli właściciel spóźni się 15minut lub więcej. Należy zatem stawiać się na wizyty punktualnie, a o wszelkich odstępstwach informować groomera .
 4. Niedokończenie usługi na czas z przyczyn niezależnych od groomera (np. spóźnienie klienta, stan szaty odbiegający od normy itp.) może skutkować pobraniem pełnej kwoty za umówioną usługę.
 5. Właściciel zobowiązany jest do punktualnego odbierania psa z wizyty. Spóźnienia dotyczące odbioru pupila skutkują naliczeniem opłaty za hotelowanie 10zl- 10 minut.
 6. Pies przed wizytą w salonie powinien nie być swieżo po posiłku, warto zachować co najmniej 1h odstępu. Należy także zadbać o uprzednie załatwienie potrzeb fizjologicznych.
 7. Suczki w czasie cieczki nie są obsługiwane, groomer ma prawo odmówić wykonania usługi jeśli właściciel przyprowadzi suczkę z cieczką i pobrać opłatę za umówioną usługę.
 8. Każdy pies musi posiadać aktualne szczepienia przeciw wściekliźnie, groomer ma prawo żądać okazania takiego zaświadczenia od właściciela.
 9. Właściciel ma obowiązek informować groomera o wszelkich problemach zdrowotnych i behawioralnych psa podczas umawiania wizyty. Groomer nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie stanu zdrowia psa, jeśli właściciel go zataił .
 10. Wszelkie uwagi dotyczące usługi salon przyjmuje w ciągu 24h od wykonania pielęgnacji.
 11. Wykryte insekty i pasożyty będą obowiązkowo usuwane na koszt właściciela zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 12. Stanowisko i narzędzia są dezynfekowane po każdym kliencie. Akcesoria higieniczne są jednorazowe. Salon zobowiązany jest do zachowania najwyższego poziomu higieny pracy .
 13. Na czas wizyty pies zostaje w salonie sam. Wyjątki stanowić mogą psy chore, stare, z problemami behawioralnymi. Należy uzgodnić to wcześniej z groomerem. Z psem w salonie może zostać 1 osoba.
 14. Salon groomerski nie jest miejscem bezpiecznym dla dzieci, dlatego prosimy nie zostawać w salonie z psem w towarzystwie dzieci. Prosimy również nie pozwalać dzieciom samodzielnie wchodzić do salonu.
 15. Salon nie podaje zwierzętom żadnych środków uspokajających i odmawia przyjmowania psów pod ich wpływem.
 16. Groomer ma prawo przerwać usługę na każdym jej etapie , jeśli pies nie pozwala na dalszą współpracę i pobrać częściową lub pełną kwotę za usługę.
 17. Cennik stanowi wartości orientacyjne i nie uwzględnia szaty w stanie odbiegającym od ogólnie przyjętych norm. Pielęgnacja szaty skołtunionej zwiększa koszt wykonywanej usługi.
 18. Groomer nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia na skórze i odparzenia powstałe na skutek wcześniejszego zaniedbania psa – kołtuny, filc itp.